การตัดเงินปริศนาจาก DRI* DIGITAL RIVER IRELAND

วันนี้อยู่ๆก็มีข้อความส่งเป็น SMS จาก KBank มาว่ามีการตัดบัตรอยู่ที่ 1069.00 บาทเกิดขึ้น….

Continue reading “การตัดเงินปริศนาจาก DRI* DIGITAL RIVER IRELAND”